پاسخ صداوسیما به اطلاعیه فدراسیون فوتبال / حقی به نام حق پخش وجود ندارد!

پاسخ صداوسیما به اطلاعیه فدراسیون فوتبال / حقی به نام حق پخش وجود ندارد!
روابط‌عمومی سازمان صداوسیما با انتشار نامه‌ای، به موضوع حق پخش و اطلاعیه فدراسیون فوتبال پاسخ داد. در این نامه تاکید شده است که ردیفی به نام “حق‌پخش” در بودجه صداوسیما مصوب نشده است.

پاسخ صداوسیما به اطلاعیه فدراسیون فوتبال / حقی به نام حق پخش وجود ندارد!

روابط‌عمومی سازمان صداوسیما با انتشار نامه‌ای، به موضوع حق پخش و اطلاعیه فدراسیون فوتبال پاسخ داد. در این نامه تاکید شده است که ردیفی به نام “حق‌پخش” در بودجه صداوسیما مصوب نشده است.
پاسخ صداوسیما به اطلاعیه فدراسیون فوتبال / حقی به نام حق پخش وجود ندارد!

آپدیت نود 32 ورژن 8

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author