پائولو فوتره:/ رونالدو در پرتغال هم دشمنان زیادی دارد!

پائولو فوتره:/ رونالدو در پرتغال هم دشمنان زیادی دارد!
پائولو فوتره، اسطوره فوتبال پرتغال معتقد است که کریستیانو رونالدو به دلیل نوع رفتارهای خارج از زمینش دشمنان زیادی حتی در پرتغال دارد.

پائولو فوتره:/ رونالدو در پرتغال هم دشمنان زیادی دارد!

پائولو فوتره، اسطوره فوتبال پرتغال معتقد است که کریستیانو رونالدو به دلیل نوع رفتارهای خارج از زمینش دشمنان زیادی حتی در پرتغال دارد.
پائولو فوتره:/ رونالدو در پرتغال هم دشمنان زیادی دارد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author