ویژه های هفته/ از یک سئوال شیطنت آمیز تا نگاهی به اظهارات اشتغالی روحانی

نگاهی به سئوال شیطنت آمیزی که از رئیس جمهور درباره رئیس جمهور اسبق پرسیده شد تا اظهارات روحانی درباره وضعیت اشتغال در کشور از جمله ویژه های هفته در پنج شنبه ۲۰ اسفند ۹۴ است.
۲۰:۰۴ – ۱۳۹۴ پنج شنبه ۲۰ اسفند


اخبار

هنر

label, , , , , , , , ,

About the author