ویسی: این سه امتیاز حیاتی است/ جوان‌ترین تیم لیگ هستیم

ویسی: این سه امتیاز حیاتی است/ جوان‌ترین تیم لیگ هستیم
عبدالله ویسی گفت که سپاهان مسابقه سختی مقابل فولاد خواهد داشت.

ویسی: این سه امتیاز حیاتی است/ جوان‌ترین تیم لیگ هستیم

عبدالله ویسی گفت که سپاهان مسابقه سختی مقابل فولاد خواهد داشت.
ویسی: این سه امتیاز حیاتی است/ جوان‌ترین تیم لیگ هستیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author