ویدئو/ کشف سکه های دوره روم باستان در اسپانیا

ویدئو/ کشف سکه های دوره روم باستان در اسپانیا
کارگران در جنوب اسپانیا هنگام لوله کشی به گنجینه ای ۶۰۰ کیلوگرمی برخورد کردند که به گفته مقامات فرهنگی اسپانیا یکی از منحصر به فردترین اکتشافات تاریخی کشور است.
۱۹:۵۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


ویدئو/ کشف سکه های دوره روم باستان در اسپانیا

کارگران در جنوب اسپانیا هنگام لوله کشی به گنجینه ای ۶۰۰ کیلوگرمی برخورد کردند که به گفته مقامات فرهنگی اسپانیا یکی از منحصر به فردترین اکتشافات تاریخی کشور است.
۱۹:۵۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


ویدئو/ کشف سکه های دوره روم باستان در اسپانیا

آپدیت نود 32 ورژن 9

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author