ویدئو/ غیررسمی، یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۵

ویدئو/ غیررسمی، یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۵
مجلس آینده و نتایج انتخابات موضوع اکثر روزنامه های ۱۲ اردیبهشت ۹۵ بود. برنامه غیررسمی شبکه خبر هر روز به جز روزهای تعطیل به اخبار روزنامه های کشور نیم نگاهی دارد.
۲۲:۴۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


ویدئو/ غیررسمی، یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۵

مجلس آینده و نتایج انتخابات موضوع اکثر روزنامه های ۱۲ اردیبهشت ۹۵ بود. برنامه غیررسمی شبکه خبر هر روز به جز روزهای تعطیل به اخبار روزنامه های کشور نیم نگاهی دارد.
۲۲:۴۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


ویدئو/ غیررسمی، یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۵

آپدیت نود 32 جدید امروز

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author