ویدئو/ غیررسمی، سه شنبه ۲۴ فروردین ۹۵

ویدئو/ غیررسمی، سه شنبه ۲۴ فروردین ۹۵
موضوعات داخلی همچنان موضوع اصلی سرمقاله نویسان و روزنامه نگاران ۲۴ فرودین ۹۵. برنامه غیررسمی شبکه خبر هر روز به جز روزهای تعطیل به اخبار روزنامه های کشور نیم نگاهی دارد.
۲۰:۳۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۴ فروردین


ویدئو/ غیررسمی، سه شنبه ۲۴ فروردین ۹۵

موضوعات داخلی همچنان موضوع اصلی سرمقاله نویسان و روزنامه نگاران ۲۴ فرودین ۹۵. برنامه غیررسمی شبکه خبر هر روز به جز روزهای تعطیل به اخبار روزنامه های کشور نیم نگاهی دارد.
۲۰:۳۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۴ فروردین


ویدئو/ غیررسمی، سه شنبه ۲۴ فروردین ۹۵

بک لینک رنک 6

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author