ویدئو/ غیررسمی، سه شنبه ۲۳ شهریور ۹۵

ویدئو/ غیررسمی، سه شنبه ۲۳ شهریور ۹۵
بیست سومین روز از شهریورماه تیتر روزنامه ها بیشتر به موضوعات داخلی از جمله گوشی های قاچاق هنوز زنگ می خورد/ ادامه اجرای برجام به نفع منطقه و دنیاست/ غول تورم در کمین اقتصاد/ هامون خشک شد/ سفر روحانی به نیویورک و آمریکای لاتین/ زنگ خطر کاهش آب در پشت سدها/ تیغ FETF زیر گلوی توان داخلی/ نقشه تو در توی معوقات در شبکه فساد بانکی و همچنین تحولات بین الملل از جمله احتمال حذف مادر داعش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و چند خبر دیگر اختصاص داشت.
۲۲:۴۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۳ شهریور


ویدئو/ غیررسمی، سه شنبه ۲۳ شهریور ۹۵

بیست سومین روز از شهریورماه تیتر روزنامه ها بیشتر به موضوعات داخلی از جمله گوشی های قاچاق هنوز زنگ می خورد/ ادامه اجرای برجام به نفع منطقه و دنیاست/ غول تورم در کمین اقتصاد/ هامون خشک شد/ سفر روحانی به نیویورک و آمریکای لاتین/ زنگ خطر کاهش آب در پشت سدها/ تیغ FETF زیر گلوی توان داخلی/ نقشه تو در توی معوقات در شبکه فساد بانکی و همچنین تحولات بین الملل از جمله احتمال حذف مادر داعش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و چند خبر دیگر اختصاص داشت.
۲۲:۴۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۳ شهریور


ویدئو/ غیررسمی، سه شنبه ۲۳ شهریور ۹۵

label, , , , , , , , , , , ,

About the author