ویدئو/اکتشافات نادر در یک غار اسرارآمیز

ویدئو/اکتشافات نادر در یک غار اسرارآمیز
محققان چینی و فرانسوی از اکتشافات بی نظیر در یک غار اسرارآمیز در جنوب غربی چین خبر دادند.
۱۹:۱۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


ویدئو/اکتشافات نادر در یک غار اسرارآمیز

محققان چینی و فرانسوی از اکتشافات بی نظیر در یک غار اسرارآمیز در جنوب غربی چین خبر دادند.
۱۹:۱۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


ویدئو/اکتشافات نادر در یک غار اسرارآمیز

اپدیت نود32

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author