ونگر: رقم انتقال پوگبا دیوانه کننده است

ونگر: رقم انتقال پوگبا دیوانه کننده است
آرسن ونگر، سرمربی فرانسوی آرسنال معتقد است رقم 120 میلیون یورویی انتقال پوگبا به منچستریونایتد دیوانه کننده است.

ونگر: رقم انتقال پوگبا دیوانه کننده است

آرسن ونگر، سرمربی فرانسوی آرسنال معتقد است رقم 120 میلیون یورویی انتقال پوگبا به منچستریونایتد دیوانه کننده است.
ونگر: رقم انتقال پوگبا دیوانه کننده است

آلرژی و تغذیه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author