ونگر: آرسنال را با دست خالی ساختم

آرسن ونگر، سرمربی آرسنال عنوان کرد که او آرسنال را بدون هیچ بودجه و کمکی ساخته است.

شهر خبر

کانون نماز

label, , , , , , , , ,

About the author