ولاسکو از رویارویی با ایران ناراحت شد/ داورزنی: اولویت ما در لیگ جهانی نتیجه نیست

ولاسکو از رویارویی با ایران ناراحت شد/ داورزنی: اولویت ما در لیگ جهانی نتیجه نیست
رئیس فدراسیون والیبال گفت: اولویت اصلی ما در لیگ جهانی والیبال کسب نتیجه نیست بلکه به دنبال پیدا کردن شرایط آرمانی هستیم.

ولاسکو از رویارویی با ایران ناراحت شد/ داورزنی: اولویت ما در لیگ جهانی نتیجه نیست

رئیس فدراسیون والیبال گفت: اولویت اصلی ما در لیگ جهانی والیبال کسب نتیجه نیست بلکه به دنبال پیدا کردن شرایط آرمانی هستیم.
ولاسکو از رویارویی با ایران ناراحت شد/ داورزنی: اولویت ما در لیگ جهانی نتیجه نیست

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author