وقوع زلزله ۴/۳ ریشتری در شهرستان قوچان

ساعت ۲۰ و پنجاه و شش دقیقه امشب زلزله ای به بزرگی ۴/۳ ریشتر در شهرستان قوچان واقع در خراسان رضوی به وقوع پیوست.
۲۲:۴۶ – ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۴ اسفند


دانلود ها پلاس

میهن دانلود

label, , , , , , , ,

About the author