وقتی یک پرسپولیسی از هک شدن صفحه کمال گتوزو خبر داد!

سریال هک کردن صفحه بازیکنان ادامه دارد و این بار صفحه کمال کامیابی نیا هک شد.

سپهر نیوز

فستیوال فیلم

label, , , , , , , , ,

About the author