وقتی ستاره تیم ملی می گوید ستاره نیست!

وقتی ستاره تیم ملی می گوید ستاره نیست!
خبرورزشی نوشت؛ هافبک تیم ملی می گوید: شخصاً هر بار که برای تیم ملی به زمین می روم، نهایت تلاشم را میکنم تا بهترین عملکرد را داشته باشم.

وقتی ستاره تیم ملی می گوید ستاره نیست!

خبرورزشی نوشت؛ هافبک تیم ملی می گوید: شخصاً هر بار که برای تیم ملی به زمین می روم، نهایت تلاشم را میکنم تا بهترین عملکرد را داشته باشم.
وقتی ستاره تیم ملی می گوید ستاره نیست!

خرید بک لینک
label, , , , , , , , , , , ,

About the author