وقتی دست فرمان رضا چلنگر موهای برانکو را سیخ سیخی می کند!

وقتی دست فرمان رضا چلنگر موهای برانکو را سیخ سیخی می کند!
سرمربی پرسپولیس می گوید علی کریمی مساوی با لیونل مسی است.

وقتی دست فرمان رضا چلنگر موهای برانکو را سیخ سیخی می کند!

سرمربی پرسپولیس می گوید علی کریمی مساوی با لیونل مسی است.
وقتی دست فرمان رضا چلنگر موهای برانکو را سیخ سیخی می کند!

پسورد نود 32

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author