وقتی تارتار می گوید پرسپولیس شایسته‌ترین تیم برای قهرمانی لیگ است

وقتی تارتار می گوید پرسپولیس شایسته‌ترین تیم برای قهرمانی لیگ است
سرمربی پیشین تیم فوتبال راه‌آهن گفت: سه تیم بالای جدول باثبات‌ترین تیم‌های لیگ بوده‌اند، اما پرسپولیس شایسته‌ترین تیم برای قهرمانی است.

وقتی تارتار می گوید پرسپولیس شایسته‌ترین تیم برای قهرمانی لیگ است

سرمربی پیشین تیم فوتبال راه‌آهن گفت: سه تیم بالای جدول باثبات‌ترین تیم‌های لیگ بوده‌اند، اما پرسپولیس شایسته‌ترین تیم برای قهرمانی است.
وقتی تارتار می گوید پرسپولیس شایسته‌ترین تیم برای قهرمانی لیگ است

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author