وزیر انرژی آفریقای جنوبی: ایران می تواند نهمین تولیدکننده انرژی ژئوترمال باشد

وزیر انرژی آفریقای جنوبی: ایران می تواند نهمین تولیدکننده انرژی ژئوترمال باشد
وزیر انرژی آفریقای جنوبی از حضور شرکت های ایرانی در زمینه تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر کشور خود استقبال کرد و گفت: ایران این توانمندی را دارد که به نهمین تولید کننده انرژی ژئوترمال جهان تبدیل شود.
۲۲:۵۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


وزیر انرژی آفریقای جنوبی: ایران می تواند نهمین تولیدکننده انرژی ژئوترمال باشد

وزیر انرژی آفریقای جنوبی از حضور شرکت های ایرانی در زمینه تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر کشور خود استقبال کرد و گفت: ایران این توانمندی را دارد که به نهمین تولید کننده انرژی ژئوترمال جهان تبدیل شود.
۲۲:۵۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


وزیر انرژی آفریقای جنوبی: ایران می تواند نهمین تولیدکننده انرژی ژئوترمال باشد

آپدیت نود32

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author