وزیر اقتصاد مامور پیگیری دست کجی آمریکایی ها

وزیر اقتصاد مامور پیگیری دست کجی آمریکایی ها
هیات وزیران کارگروهی را با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا کرد.
۱۹:۰۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ اردیبهشت


وزیر اقتصاد مامور پیگیری دست کجی آمریکایی ها

هیات وزیران کارگروهی را با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا کرد.
۱۹:۰۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ اردیبهشت


وزیر اقتصاد مامور پیگیری دست کجی آمریکایی ها

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 9

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author