وزنه برداری ایران نایب قهرمان آسیا شد

وزنه برداری ایران نایب قهرمان آسیا شد
ایران در چهل و ششمین دوره رقابت های وزنه برداری قهرمانی قاره کهن در تاشکند ازبکستان نایب قهرمان شد.

وزنه برداری ایران نایب قهرمان آسیا شد

ایران در چهل و ششمین دوره رقابت های وزنه برداری قهرمانی قاره کهن در تاشکند ازبکستان نایب قهرمان شد.
وزنه برداری ایران نایب قهرمان آسیا شد

آپدیت نود 32 ورژن 8

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author