وزنه برداری ایران با کسب 500 امتیاز نایب قهرمان شد/ رقابت میلیمتری با چین

وزنه برداری ایران با کسب 500 امتیاز نایب قهرمان شد/ رقابت میلیمتری با چین
ایران در چهل و ششمین دوره رقابت های وزنه برداری قهرمانی قاره کهن در تاشکند ازبکستان نایب قهرمان شد.

وزنه برداری ایران با کسب 500 امتیاز نایب قهرمان شد/ رقابت میلیمتری با چین

ایران در چهل و ششمین دوره رقابت های وزنه برداری قهرمانی قاره کهن در تاشکند ازبکستان نایب قهرمان شد.
وزنه برداری ایران با کسب 500 امتیاز نایب قهرمان شد/ رقابت میلیمتری با چین

اپدیت نود32

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author