ورود آمبولانس به تختی برای خروج مجروحان

ورود آمبولانس به تختی برای خروج مجروحان
دیدار استقلال اهواز با پرسپولیس با حاشیه های عجیبی همراه شده است.

ورود آمبولانس به تختی برای خروج مجروحان

دیدار استقلال اهواز با پرسپولیس با حاشیه های عجیبی همراه شده است.
ورود آمبولانس به تختی برای خروج مجروحان

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author