واکنش همسر پورحیدری به ماجرای نقش بازی کردن استقلالی‌ها

واکنش همسر پورحیدری به ماجرای نقش بازی کردن استقلالی‌ها
همسر مرحوم پورحیدری نسبت به صحبت‌های مرفاوی واکنش نشان داد.

واکنش همسر پورحیدری به ماجرای نقش بازی کردن استقلالی‌ها

همسر مرحوم پورحیدری نسبت به صحبت‌های مرفاوی واکنش نشان داد.
واکنش همسر پورحیدری به ماجرای نقش بازی کردن استقلالی‌ها

label, , , , , , , , , , , ,

About the author