واکنش مدیرعامل پرسپولیس به 4 گلی که تیمش در دربی زد/برایم قابل پیش بینی بود!

واکنش مدیرعامل پرسپولیس به 4 گلی که تیمش در دربی زد/برایم قابل پیش بینی بود!
طاهری می گوید ایمان داشت پرسپولیس می توانست از قعر جدول به صدر برسد.

واکنش مدیرعامل پرسپولیس به 4 گلی که تیمش در دربی زد/برایم قابل پیش بینی بود!

طاهری می گوید ایمان داشت پرسپولیس می توانست از قعر جدول به صدر برسد.
واکنش مدیرعامل پرسپولیس به 4 گلی که تیمش در دربی زد/برایم قابل پیش بینی بود!

اپدیت نود32

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , ,

About the author