واکنش تند پیکه به ادعای نشریه ABC

واکنش تند پیکه به ادعای نشریه ABC
نشریه ABC در نسخه دیجیتال خود با انتشار یک عکس ادعا کرده بود که پیکه در دقیقه 45 دیدار با خیخون، با دست مانع گل شدن توپ شده و داور باید یک پنالتی به ضرر بارسا اعلام می کرد.

واکنش تند پیکه به ادعای نشریه ABC

نشریه ABC در نسخه دیجیتال خود با انتشار یک عکس ادعا کرده بود که پیکه در دقیقه 45 دیدار با خیخون، با دست مانع گل شدن توپ شده و داور باید یک پنالتی به ضرر بارسا اعلام می کرد.
واکنش تند پیکه به ادعای نشریه ABC

پسورد نود 32

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author