والیبالیست‌ها، خوشحال تر از همیشه (عکس)

والیبالیست‌ها، خوشحال تر از همیشه (عکس)
با اینکه لوزانو اوج فشار تمرینات را برای والیبالیست های ملی در نظر گرفته است اما ستاره ها همچنان با روحیه تر از قبل کار خود را ادامه می دهند.

والیبالیست‌ها، خوشحال تر از همیشه (عکس)

با اینکه لوزانو اوج فشار تمرینات را برای والیبالیست های ملی در نظر گرفته است اما ستاره ها همچنان با روحیه تر از قبل کار خود را ادامه می دهند.
والیبالیست‌ها، خوشحال تر از همیشه (عکس)

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author