واتسکه: درهای دورتموند بروی گوتزه باز است

واتسکه: درهای دورتموند بروی گوتزه باز است
شایعات انتقال ماریو گوتزه به دورتموند می‌رود تا رنگ واقعیت به خود بگیرد.

واتسکه: درهای دورتموند بروی گوتزه باز است

شایعات انتقال ماریو گوتزه به دورتموند می‌رود تا رنگ واقعیت به خود بگیرد.
واتسکه: درهای دورتموند بروی گوتزه باز است

آپدیت نود 32 ورژن 4

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author