همکاری همه جانبه ایران و اروگوئه

همکاری همه جانبه ایران و اروگوئه
در بیانیه مشترک مطبوعاتی بین ایران و اروگوئه ، طرفین بر برگزاری ششمین دور کمیسیون مشترک اقتصادی و بازرگانی تاکید کردند.
۱۲:۰۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ اردیبهشت


همکاری همه جانبه ایران و اروگوئه

در بیانیه مشترک مطبوعاتی بین ایران و اروگوئه ، طرفین بر برگزاری ششمین دور کمیسیون مشترک اقتصادی و بازرگانی تاکید کردند.
۱۲:۰۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ اردیبهشت


همکاری همه جانبه ایران و اروگوئه

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 6

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author