همکاری دوباره با شرکای خارجی در پساتحریم

همکاری دوباره با شرکای خارجی در پساتحریم
رئیس کل بانک مرکزی موقعیت مطلوب ایران را مرهون پیشرفت‌های مثبت دو سال گذشته خواند و افزود: ارتقای وضعیت ایران در سطح بین المللی موجب شده که در دوران پساتحریم با شرکای خارجی خود دوباره همکاری کنیم.
۱۸:۳۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۷ فروردین


همکاری دوباره با شرکای خارجی در پساتحریم

رئیس کل بانک مرکزی موقعیت مطلوب ایران را مرهون پیشرفت‌های مثبت دو سال گذشته خواند و افزود: ارتقای وضعیت ایران در سطح بین المللی موجب شده که در دوران پساتحریم با شرکای خارجی خود دوباره همکاری کنیم.
۱۸:۳۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۷ فروردین


همکاری دوباره با شرکای خارجی در پساتحریم

بک لینک رنک 6

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author