همه چیز در جلسه فردا با هیات مدیره مشخص می شود/ جلالی از بازیکنان سایپا خداحافظی نکرد

همه چیز در جلسه فردا با هیات مدیره مشخص می شود/ جلالی از بازیکنان سایپا خداحافظی نکرد
مجید جلالی در جریان در تمرین امروز با بازیکنان اعلام کرد در جلسه هیات مدیره تکلیفش برای ادامه همکاری با سایپا مشخص خواهد شد.

همه چیز در جلسه فردا با هیات مدیره مشخص می شود/ جلالی از بازیکنان سایپا خداحافظی نکرد

مجید جلالی در جریان در تمرین امروز با بازیکنان اعلام کرد در جلسه هیات مدیره تکلیفش برای ادامه همکاری با سایپا مشخص خواهد شد.
همه چیز در جلسه فردا با هیات مدیره مشخص می شود/ جلالی از بازیکنان سایپا خداحافظی نکرد

آپدیت نود 32 چهارشنبه

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author