همه تقصیرها گردن من است/ بنا: سوریان افتضاح کشتی گرفت

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در پی شکست حمید سوریان و باز ماندن این ملی پوش از رسیدن به سهمیه المپیک در رقابت‌های قزاقستان گفت:تمام مسئولیت این باخت را بر گردن می گیرم.

اندروید

مجله اتومبیل

label, , , , , , , , ,

About the author