هلاکت یکی از سرکردگان داعش

هلاکت یکی از سرکردگان داعش
«فایز الشعلان» یکی از سرکردگان داعش به هلاکت رسید.
۱۲:۳۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ اردیبهشت


هلاکت یکی از سرکردگان داعش

«فایز الشعلان» یکی از سرکردگان داعش به هلاکت رسید.
۱۲:۳۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ اردیبهشت


هلاکت یکی از سرکردگان داعش

آپدیت آفلاین نود 32

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author