هفته بیست و ششم لیگ برتر/ گزارش زنده؛ تراکتورسازی 1 – صبا 0

هفته بیست و ششم لیگ برتر/ گزارش زنده؛ تراکتورسازی 1 – صبا 0
تراکتورسازی در موقعیت مشکوک به آفساید با ضربه سر کاردوسو از صبا پیش افتاده است.

هفته بیست و ششم لیگ برتر/ گزارش زنده؛ تراکتورسازی 1 – صبا 0

تراکتورسازی در موقعیت مشکوک به آفساید با ضربه سر کاردوسو از صبا پیش افتاده است.
هفته بیست و ششم لیگ برتر/ گزارش زنده؛ تراکتورسازی 1 – صبا 0

بک لینک رنک 8

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author