هشدار مجلس به پر مصرف ها

هشدار مجلس به پر مصرف ها
بر اساس مصوبه امروز مجلس، وسایل نقلیه ای که بیشتر از سهمیه تعیین شده دولت(سهمیه پایه) سوخت گیری کنند، باید قیمت بیشتری پرداخت کنند.
۱۴:۱۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۳۱ فروردین


هشدار مجلس به پر مصرف ها

بر اساس مصوبه امروز مجلس، وسایل نقلیه ای که بیشتر از سهمیه تعیین شده دولت(سهمیه پایه) سوخت گیری کنند، باید قیمت بیشتری پرداخت کنند.
۱۴:۱۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۳۱ فروردین


هشدار مجلس به پر مصرف ها

بک لینک رنک 8

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author