in اخبار جدید

هشدار درباره توزیع غذاهای آلوده

هشدار درباره توزیع غذاهای آلوده
رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورشت درباره افزایش توزیع غذاهای آلوده در کنار خیابان و به خطر افتادن سلامتی مردم هشدار داد.
۱۱:۴۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


هشدار درباره توزیع غذاهای آلوده

رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورشت درباره افزایش توزیع غذاهای آلوده در کنار خیابان و به خطر افتادن سلامتی مردم هشدار داد.
۱۱:۴۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


هشدار درباره توزیع غذاهای آلوده

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *