هشدار جدی بروکی به کارلوس باکا

هشدار جدی بروکی به کارلوس باکا
کریستین بروکی،‌سرمربی میلان به کارلوس باکا هشدار داد که دیگر با عصبانیت نباید زمین را ترک کند.

هشدار جدی بروکی به کارلوس باکا

کریستین بروکی،‌سرمربی میلان به کارلوس باکا هشدار داد که دیگر با عصبانیت نباید زمین را ترک کند.
هشدار جدی بروکی به کارلوس باکا

آپدیت نود 32

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author