هشدار بان کی مون درباره نفوذ داعش در شبه قاره هند

هشدار بان کی مون درباره نفوذ داعش در شبه قاره هند
دبیرکل سازمان ملل هشدار داده که گروه تروریستی داعش در حال افزایش نفوذ در شبه قاره هند و دشمنی مشترک برای پاکستان و هند است.
۱۹:۱۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


هشدار بان کی مون درباره نفوذ داعش در شبه قاره هند

دبیرکل سازمان ملل هشدار داده که گروه تروریستی داعش در حال افزایش نفوذ در شبه قاره هند و دشمنی مشترک برای پاکستان و هند است.
۱۹:۱۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


هشدار بان کی مون درباره نفوذ داعش در شبه قاره هند

آپدیت نود 32 ورژن 9

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author