هشت پای باهوش در آب های اندونزی

هشت پای باهوش در آب های اندونزی
محققان در آب های اندونزی هشت پایی را مشاهده کردند که برای حرکت، چندین بار خود را در پوست گرد دو نیم شده نارگیل جای داد و به حالت غلط حرکت می کرد.
۱۱:۱۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


هشت پای باهوش در آب های اندونزی

محققان در آب های اندونزی هشت پایی را مشاهده کردند که برای حرکت، چندین بار خود را در پوست گرد دو نیم شده نارگیل جای داد و به حالت غلط حرکت می کرد.
۱۱:۱۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


هشت پای باهوش در آب های اندونزی

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author