هزار و ۷۰۰ تیم مراقب از سلامت مردم در ایام نوروز

بیش از چهار هزار و ۵۰۰ بازرس وزارت بهداشت در قالب هزار و ۷۰۰ تیم مراقب از سلامت مردم را در ایام نوروز بر عهده دارند.
۱۵:۴۹ – ۱۳۹۴ شنبه ۲۲ اسفند


cars

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , ,

About the author