هرگونه خبری از هیات مدیره استقلال کذب است/ جهانیان: تا فردا صبر کنید

هرگونه خبری از هیات مدیره استقلال کذب است/ جهانیان: تا فردا صبر کنید
سخنگوی هیات مدیره باشگاه استقلال مدعی است هنوز تصمیمی برای ادامه فعالیت پرویز مظلومی در استقلال گرفته نشده است.

هرگونه خبری از هیات مدیره استقلال کذب است/ جهانیان: تا فردا صبر کنید

سخنگوی هیات مدیره باشگاه استقلال مدعی است هنوز تصمیمی برای ادامه فعالیت پرویز مظلومی در استقلال گرفته نشده است.
هرگونه خبری از هیات مدیره استقلال کذب است/ جهانیان: تا فردا صبر کنید

فروش بک لینک

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author