هدیه ستاره های آلمان برای پاپ (عکس)

هدیه ستاره های آلمان برای پاپ (عکس)
بازیکنان تیم ملی آلمان که امروز برای دیدار با پاپ فرانسیس به واتیکان رفتند، دو هدیه به او تقدیم کردند.

هدیه ستاره های آلمان برای پاپ (عکس)

بازیکنان تیم ملی آلمان که امروز برای دیدار با پاپ فرانسیس به واتیکان رفتند، دو هدیه به او تقدیم کردند.
هدیه ستاره های آلمان برای پاپ (عکس)

دانلود مستقیم تانگو جدید

label, , , , , , , , , , ,

About the author