هدایتی باشگاه می خرد، جادوگر مدیر می شود؟

حسین هدایتی که پیش از این در استیل آذین تجربه همکاری با علی کریمی را دارد، بار دیگر می خواهد آن تجربه را تکرار کند.

اتومبیل

ورزش و زندگی

label, , , , , , , , ,

About the author