هدایتی :انتظار بی احترامی ندارم / کمک کردن به پرسپولیس چه اشکالی دارد؟

هدایتی :انتظار بی احترامی ندارم / کمک کردن به پرسپولیس چه اشکالی دارد؟
در خبر ها آمده بود حسین هدایتی نیت خرید مجموعه فولاد خوزستان و هم چنین این تیم را با مبلغی بالغ بر هزار و هشتاد میلیارد تومان دارد!

هدایتی :انتظار بی احترامی ندارم / کمک کردن به پرسپولیس چه اشکالی دارد؟

در خبر ها آمده بود حسین هدایتی نیت خرید مجموعه فولاد خوزستان و هم چنین این تیم را با مبلغی بالغ بر هزار و هشتاد میلیارد تومان دارد!
هدایتی :انتظار بی احترامی ندارم / کمک کردن به پرسپولیس چه اشکالی دارد؟

خرید بک لینک

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author