هافبک‌و‌مدافع استقلال و تراکتور در جدال آقای‌گلی

هافبک‌و‌مدافع استقلال و تراکتور در جدال آقای‌گلی
در پایان هفته بیست و هشتم لیگ برتر امید ابراهیمی از جمع هافبک ها و ایران پوریان در میان مدافعان لیگ برتر در جدال آقای گلی قرار دارند.

هافبک‌و‌مدافع استقلال و تراکتور در جدال آقای‌گلی

در پایان هفته بیست و هشتم لیگ برتر امید ابراهیمی از جمع هافبک ها و ایران پوریان در میان مدافعان لیگ برتر در جدال آقای گلی قرار دارند.
هافبک‌و‌مدافع استقلال و تراکتور در جدال آقای‌گلی

آپدیت نود 32 هفتگی

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author