هادی من را به پرسپولیس آورد و خودش رفت/ علیپور: با ساچمه هم نمی‌توان به بیرانوند گل زد

هادی من را به پرسپولیس آورد و خودش رفت/ علیپور: با ساچمه هم نمی‌توان به بیرانوند گل زد
مهاجم پرسپولیسی ها در مصاحبه ای به طور مفصل از آنچه در دوران ورزشی او گذشت به صحبت پرداخت، وی در این مصاحبه درباره شرایط ورزشی اش از دوران کودکی تا امروز به صحبت پرداخت. 

هادی من را به پرسپولیس آورد و خودش رفت/ علیپور: با ساچمه هم نمی‌توان به بیرانوند گل زد

مهاجم پرسپولیسی ها در مصاحبه ای به طور مفصل از آنچه در دوران ورزشی او گذشت به صحبت پرداخت، وی در این مصاحبه درباره شرایط ورزشی اش از دوران کودکی تا امروز به صحبت پرداخت. 
هادی من را به پرسپولیس آورد و خودش رفت/ علیپور: با ساچمه هم نمی‌توان به بیرانوند گل زد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author