نیمه دوم بازی، جنگ تن به تن بود/ احمدزاده: عکس مهرداد را دیدم و اشکم درآمد

نیمه دوم بازی، جنگ تن به تن بود/ احمدزاده: عکس مهرداد را دیدم و اشکم درآمد
سرمربی ملوانی ها می گوید ما به این نتیجه رسیده بودیم که مشکل ملوان، بیش از مسائل فنی، مسائل روحی و روانی است و به همین دلیل به دنبال این هستیم تا تیم را از نظر روحی روانی در بالاترین سطح نگه داریم.

نیمه دوم بازی، جنگ تن به تن بود/ احمدزاده: عکس مهرداد را دیدم و اشکم درآمد

سرمربی ملوانی ها می گوید ما به این نتیجه رسیده بودیم که مشکل ملوان، بیش از مسائل فنی، مسائل روحی و روانی است و به همین دلیل به دنبال این هستیم تا تیم را از نظر روحی روانی در بالاترین سطح نگه داریم.
نیمه دوم بازی، جنگ تن به تن بود/ احمدزاده: عکس مهرداد را دیدم و اشکم درآمد

لایسنس نود 32 ورژن 6

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author