نگرانی کی‌روش از بازی دوستانه تیم ملی

نگرانی کی‌روش از بازی دوستانه تیم ملی
کارلوس کی روش در جدیدترین اظهارنظرش بابت نداشتن بازی دوستانه برای تیم ملی ابراز نگرانی کرده است.

نگرانی کی‌روش از بازی دوستانه تیم ملی

کارلوس کی روش در جدیدترین اظهارنظرش بابت نداشتن بازی دوستانه برای تیم ملی ابراز نگرانی کرده است.
نگرانی کی‌روش از بازی دوستانه تیم ملی

لایسنس نود 32 ورژن 5

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author