نگرانی اروپا از یک تروریست نوجوان در عربستان

نگرانی اروپا از یک تروریست نوجوان در عربستان
انتشار اطلاعاتی در خصوص زنده بودن یک تروریست کم سن و سال بلژیکی و حضور او در عربستان، مسئولان امنیتی اروپایی و به ویژه کشور فرانسه را نگران کرده است.
۱۹:۵۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۴ فروردین


نگرانی اروپا از یک تروریست نوجوان در عربستان

انتشار اطلاعاتی در خصوص زنده بودن یک تروریست کم سن و سال بلژیکی و حضور او در عربستان، مسئولان امنیتی اروپایی و به ویژه کشور فرانسه را نگران کرده است.
۱۹:۵۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۴ فروردین


نگرانی اروپا از یک تروریست نوجوان در عربستان

بک لینک قوی label, , , , , , , , , , , ,

About the author