نکو، دژاگه و پائولینیو، زولا را نجات می دهند؟

مربی ایتالیایی بیش از هر زمان دیگری در العربی تحت فشار است.

مرجع توریسم

label, , , , , , , , ,

About the author