نکته‌ای که آبی‌ها نباید فراموش کنند: رقیب، نارنجی می‌‌پوشد!

نکته‌ای که آبی‌ها نباید فراموش کنند: رقیب، نارنجی می‌‌پوشد!
جدال استقلال و سایپا برای آبی ها جدال بزرگ است، امتیاز دادن در این بازی یعنی حتی در خطر انداختن سهمیه آسیایی شان.

نکته‌ای که آبی‌ها نباید فراموش کنند: رقیب، نارنجی می‌‌پوشد!

جدال استقلال و سایپا برای آبی ها جدال بزرگ است، امتیاز دادن در این بازی یعنی حتی در خطر انداختن سهمیه آسیایی شان.
نکته‌ای که آبی‌ها نباید فراموش کنند: رقیب، نارنجی می‌‌پوشد!

یوزرنیم و پسورد نود 32

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author